KORG KR mini drumcomputer.

©John Geus, Mei 2015


Inleiding

Sinds kort ben ik in het bezit van een kleine drumcomputer van het merk KORG.
Het apparaatje bleek precies te zijn wat ik er van verwachtte, en heeft verassend veel mogelijkheden.
Ik las op Internet dat de bijgeleverde gebruiksaanwijzing nogal onduidelijk werd gevonden, en omdat ik dat ook vind zal ik hier proberen wat duidelijker aan te geven hoe en wat het apparaatje allemaal kan doen.....

Beschrijving van het apparaat.

In de KORG KR(korg rhythm) mini zijn verschillende drum ritmepatronen opgeslagen die afzonderlijk, of gecombineerd afgespeeld kunnen worden. Er zijn in totaal 6 voorgeprogrammeerde ritmepatronen in 9 verschillende genres dus (6 x 9 = 54 !) ritmepatronen te selecteren.
Daar naast zijn er ook 6 zelf te programmeren gebruikers ritmepatronen, en ook nog 8 voorgeprogrammeerde "songs" beschikbaar.
Bij elk ritmepatroon kunnen ook twee z.g.n. Fill-Ins gekozen worden.
De KORG KR mini is meer dan alleen een ritmebox of metronoom, omdat je de mogelijkheid hebt om zelf eigen ritmepatronen te programmeren en op te slaan en alle ritmepatronen in z.g.n. chain's op zelf te bepalen wijze af kunt laten spelen.

Bedienings organen en aansluitingen

Op het fronpaneel zijn de volgende bedienings knoppen aanwezig:

In het rooster aan de voorzijde is een luidspreker voor stand-alone gebruik gemonteerd. (9)

Opm:
Als de hoofdtelefoon/versterker aansluiting gebruikt wordt komt er geen geluid meer uit de ingebouwde luidspreker.

De KORG KR mini heeft de volgende aansluitmogelijkheden aan de achterkant van het apparaat

Aan de achterzijde bevindt zich de aan/uit schakelaar. (13)
Druk de knop +/- 1 seconde in om het apparaat aan te zetten. Druk de knop +/- 1 seconde in om het apparaat weer uit te zetten.

Opm:
De Korg mini heeft een Auto Shutdown functie waar mee het apparaat na één uur inaktief te zijn geweest automatisch uitschakeld.


Normaal gebruik.

Afspelen van voorgeprogrammeerde ritme patronen.
Het afspelen van één van de 54 voorgeprogrammeerde ritmepatronen gaat als volgt:
Afspelen van gebruikers ritme patronen.
Het afspelen van één van de 6 zelf geprogrammeerde gebruikers ritmepatronen gaat als volgt:
Afspelen van "Songs".
In de Korg KR mini zijn naast voorgeprogrammeerde ritmepatronen ook langere drumpartijen ingeprogrammeerd. Deze drumpartijen worden Songs genoemd, het zijn drumbegeleidings stukken van popsongs, maar het is niet gedocumenteerd van welke.
Songs kunnen verder niet bewerkt worden, en kunnen ook niet in Chain's worden ingeprogrammeerd.
Zie het meer als een soort "demo" mode dat laat zien wat het kleine electronische drummertje in de Korg allemaal presteert, en kijk maar wat je er mee kan doen.

Het afspelen van één van de 8 voorgeprogrammeerde "Songs" gaat als volgt:

Afspelen van Chains.
Het afspelen van Chains gaat als volgt: Opm:
Chains kunnen niet worden afgespeeld als de genreselectie draaischakelaar op Songs/Chain End ingesteld staat.
Pad mode
In "Pad mode" gebruik je de Korg drumcomputer om, met de bedieningsknopjes, direct percussie instrumenten te spelen. Om "Pad mode" te aktiveren moeten beide start/stop knoppen (a) en (b) tegelijk ingedrukt worden. De knoppen (a) en (b) worden nu geel.
Elk van de bedieningsknopjes is nu een drumpad geworden waar mee je een soort electronisch drumstel bespelen kan.
Er zijn in totaal 16 knopjes, met daaronder 16 verschillende percussie geluiden.
Je kan nu live gaan Drummen !

Opm:
Als de Velocity Function actief is, klinkt het volume van het percussiegeluid harder of zachter afhankelijk van de snelheid waarmee de drumpad aangeslagen wordt.

"Pad mode" verlaten doe je door de knoppen (a) en (b) weer tegelijk in te drukken.


Chains samenstellen en organiseren.

Uitleg van het begrip "Chain".
Het engelse woord Chain betekent ketting, snoer of reeks. (Als werkwoord : "Aaneenschakelen").
Met de Chain functie in de Korg mini is het mogelijk om ritmepatronen als een soort kralensnoer in door je zelf gekozen volgorde aan elkaar te rijgen.
Het is ook mogelijk om de lengte van de chain op 1 t/m 8 in te stellen.
Als laatste is het ook mogelijk om in te stellen hoeveel maal (1 t/m 8) de chain herhaald afgespeeld moet worden.

Door de lengte van de chain en het aantal malen dat het herhaald afgespeeld moet worden juist in te programmeren kan je de duur van de drumbegeleiding afstemmen op de lengte van het stuk muziek dat je wilt gaan begeleiden.

Opm:
Alle voorgeprogrammeerde ritmepatronen hebben een lengte van 8 (drum)slagen, dus 2 maten in 4 kwarts maat.

Chain edit
Om de inhoud, lengte en herhaalfactor van een chain te programmeren moet je eerst de "Chain edit" mode aktiveren. Het Chain edit proces gaat als volgt : Je kan de chain edit functie altijd verlaten zonder de wijzigingen op te slaan door de knoppen (a) en (b) beide tegelijk in te drukken !

Ritme patronen programmeren

Op de Korg KR mini is het mogelijk om zelf ritmepatronen te programmeren, en deze als één van de zes USER ritmepatronen op te slaan. Het zelf kunnen maken van eigen ritmes is een waardevolle toevoeging van de gebruiks mogelijkheden van het apparaat, en maakt het apparaat van een gewone ritmebox tot een echte drumcomputer.
Het valt mij op dat de ingeprogrammeerde ritmepatronen allemaal op een "vierslag"s ritme (4/4 8/8 etc) gebaseerd zijn, en er bijvoorbeeld niets met 3/4 of 6/8 maatsoort (wals !) bij is.
Het zelf kunnen maken van ritme's biedt hier uitkomst.

Eigen ritmepatronen kunnen op twee verschillende manieren gemaakt worden :

  1. Uitgaande van een van de bestaande ritmepatronen.
  2. Maken van een volledig nieuw ritmepatroon vanaf scratch.
Ga als volgt te werk : Opm:
Als de Velocity functie aktief is zal ook de snelheid waarmee het percussieknopje ingedrukt wordt, en daar mee het volume van het percussiegeluid, meegenomen worden in het ritmepatroon.

Je kan het ritmepatroon programmeren altijd verlaten zonder de wijzigingen op te slaan door de knoppen (a) en (b) beide tegelijk in te drukken !

Functie van de (twee) voetschakelaars programmeren

De Korg KR Mini heeft twee aansluitingen om een voetschakelaar op aan te sluiten. Dit is handig als je bijvoorbeeld een instrument bespeeld waar bij je tijdens het spelen je handen niet vrij hebt om de Korg Mini te bedienen.

Het is mogelijk om elke bedieningsknop aan één van de twee voetschakelaars toe te wijzen. Toewijzen van de voetschakelaars gaat als volgt :

Opm:
Als een Ritmepatroon of Chain toets aan een voetschakelaar wordt toegewezen zal ook de mate van aanslag van deze toets bij het toekennen bewaard worden, zodat het volume van het percussiegeluid in pad mode bij de voetschakelaar is opgeslagen.
Als voor voetschakelaar 1 de functie "Ritmepatroon start/stop" of voor voetschakelaar 2 de functie "Chain start/stop" wordt toegewezen knipperen deze toetsen langzaam.

Auto shutdown functie

De Korg mini heeft een Auto-Shutdown functie, waar mee het apparaat automatisch uitschakelt als het één uur niet gebruikt is geweest. De Auto Shutdown functie staat standaard fabrieksinstelling aan.

Om de Auto shutdown functie te Aktiveren :

Om de Auto shutdow functie te Dé-aktiveren : Opm:
De setting: Aan of Uit van de Auto shutdown functie blijft in de Korg mini bewaard, ook als het apparaat uit, en weer aangezet wordt.

Velocity functie

Met de Velocity functie wordt het volume van het percussiegeluid, in Pad mode en programmeren van ritmepatronen, afhankelijk van hoe hard de drum"pad" ingedrukt wordt.
Standaard fabrieksinstelling van de Korg mini is dat de Velocity functie UIT staat. Hier bij wordt elk percussiegeluid onafhankelijk van de mate van aanslaan van de "pad" op het maximale volume voor dit geluid weergegeven.

Om de Velocity functie te Aktiveren :

Om de Velocity functie te Dé-aktiveren : Opm:
De setting: Aan of Uit van de Velocity functie blijft in de Korg mini bewaard, ook als het apparaat uit, en weer aangezet wordt.

Percussie instrumenten (her)toekennen aan bedieningsknopjes.

Op de KORG KR mini is het mogelijk om alle drumpad knopjes toe te wijzen aan andere percussiegeluiden dan de standaard fabrieks instelling. Waarom je dat zou willen doen kan ik niet bedenken, maar het kan ..

Het toekennen van percussiegeluiden aan een drumpad knopje gaat als volgt :

Opm:
Met het wijzigen van het geluid van een selectieknopje wordt ook het maximale volume van dit geluid ingeprogrammeerd. Het maximale volume wordt bepaald door hoe hard het selectieknopje ingedrukt wordt.

Fabrieks instelling van de drumpad's.
KnopPercussiegeluid
Patroonselectie [1] knopHigh Tom
Patroonselectie [2] knopLow Tom
Patroonselectie [3] knopFloor Tom
Patroonselectie [4] knopCrash Cymbal
Patroonselectie [5] knopRide Cymbal
Patroonselectie [6] knopHigh Conga
Fill [1] knopLow Conga
Fill [2] knopAgogo
Chain [1] knopBass drum
Chain [2] knopSnare drum
Chain [3] knopSide Stick
Chain [4] knopClosed Hi-hat
Chain [5] knopOpen Hi-hat
Chain [6] knopHand Clap
Chain [7] knopTambourine
Chain [8] knopCowbell

Fabrieksinstellingen herstellen.

Het is mogelijk om alles in de Korg mini weer terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

Let op !
Als je de fabrieksinstellingen herstelt ben je alle zelfgeprogrammeerde User-ritmepatronen en chain's kwijt, en staan ook de instellingen voor Velocity functie, Auto-Shutdown en Pad toewijzing weer op de fabrieksinstelling !

Fabrieksinstellingen herstellen gaat als volgt: