Handleiding Märklin Mobile station 60652.

Mobile station

Sinds enige jaren biedt Märklin de mogelijkheid om treinen digitaal te besturen. Hiermee is het mogelijk geworden om zonder allerlei moeilijke poespas, als gescheiden baanvakken, met meerdere treinen op hetzelfde spoor te rijden. De nieuwste lijn van Märklin voor digitale besturing heet Märklin Systems. In de productlijn van Märklin Systems vormt het Mobile station (60652), naast het grote Central station (60212), het bedieningselement waarmee tot maximaal 10 treinen apart van elkaar bestuurd kunnen worden.
Het Mobile station wordt in twee varianten geleverd. De "losse" variant heeft een maximale uitgangsstroom van 1,9 Ampère en artikelnummer 60651 op de onderkant gedrukt. De andere variant is het Mobile station dat met de moderne Marklin startset dozen wordt geleverd, en heeft een maximale uitgangsstroom van 1,2 Ampère en het nummer 60652 op de onderkant.
Voor het Mobile station geef ik hier een korte handleiding:

Bedieningselementen van het Mobile station

Het mobile station bevat de volgende bedieningselementen:
LCD display scherm
Op het LCD scherm worden alle functies en bedrijfstoestanden getoond.
Rijregelaar
De grote rode knop is de rijregelaar die makkelijk met de duim te bedienen is. De knop kan worden gedraaid, en ook worden ingedrukt.
Stop knop
Met de "Stop" knop kan in alle gevallen een noodstop worden gemaakt.
Loc/OK knop
Knop om een keuze te bevestigen of om in de Loclijst selectie mode te komen.
Menu/ESC knop
Knop om een keuze te ontkennen of om in de Menu mode te komen.
Licht schakelaar
Knop waarmee het licht van de Loc geschakeld kan worden.
Functie toetsen
Acht knopjes links en rechts v/h display. Afhankelijk van de beschikbare functies van een Loc hebben deze een functie.

Mobile station aansluiten.

Het Mobile station kan worden aangesloten met een speciale aansluitrails, of met een speciale aansluitbox van Märklin.
 1. Zorg er voor dat de stekker van de transformator uit het stopkontakt is.
 2. Sluit de transformator aan op de aansluit Box/Rails.
 3. Sluit het Mobile station aan op het 10 polige (meest linkse) kontakt van de aansluit Box/Rails
 4. Nu kan de stroom worden ingeschakeld door de stekker van de transformator in het stopkontakt te steken.
 5. Na het inschakelen van de voedingsspanning verschijnt in het display kort het woord "Märklin" en komt het Mobile station in de normale bedrijfstoestand.
Opmerkingen:

Bedienen van de trein.

In de normale bedrijfsmode van het Mobile station kan met de rijregelknop een, uit de Loclijst geselecteerde, locomotief bediend worden. In de normale bedrijfsmode is er in het LCD display een balk die de snelheid en richting van de trein aangeeft zichtbaar en is ook de naam van de geselecteerde locomotief in het display zichtbaar (zonder dat deze knippert).

Optrekken en Remmen

Rijregelknop rechtsom draaien : De snelheid van de geselecteerde Loc neemt toe.
Rijregelknop linksom draaien: De snelheid van de geselecteerde Loc neemt af.

Rijrichting wisselen

Met het indrukken van de rijregelknop wordt de rijrichting omgedraaid. Ook wisselt dan de aanduiding van de snelheidsbalk in het LCD display. Na het omwisselen van de rijrichting wordt eerst de snelheid automatisch weer op '0' gezet.

Licht en overige functies

Indien een locomotief de functie ondersteunt kan met de lichtknop de verlichting van een, geselecteerde, locomotief worden aan en uitgezet. Het lampje symbool in het LCD display toont of licht is in, danwel uitgeschakeld.
Indien de locomotief nog andere functies, zoals telex koppeling, geluid, rookgenerator of anders ondersteunt zullen ook deze functies met een symbool naast een van de acht functieknopjes in het LCD display worden aangegeven.

Noodstop !

Met de "Stop" knop wordt onmiddelijk de baanstroom van de baan afgehaald en stoppen alle treinen.
Indien er op de baan een overbelasting of kortsluiting ontstaat zal het Mobile station automatisch de Stop toestand aktiveren. Indien de Stop toestand actief is verschijnt in het LCD scherm het woord "STOP".

Wisselen van locomotief

Met het mobile station kunnen tot maximaal tien locomotieven bestuurd worden. Alle lokomotieven staan opgeslagen in de "Loclijst" van het Mobile station. Om van loc te wisselen moeten de volgende handelingen op het Mobile station worden uitgevoerd:
 1. Druk op de Loc/OK knop. Het treinsymbool knippert.
 2. Draai aan de rijregelknop totdat de gewenste locomotief in het LCD scherm verschijnt.
 3. Bevestig met de Loc/OK knop.
 4. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfstoestand.
Opmerking:
De voorlaatst geselecteerde trein blijft met zijn oorspronkelijke snelheid en richting doorrijden.

Locomotief aan de loclijst toevoegen

Om treinen te kunnen bedienen met het Mobile station moeten de locomotieven eerst in de Loclijst van het Mobile station opgenomen zijn. Het toevoegen van een locomotief aan de lijst kan afhankelijk van de situatie op drie verschillende manieren gebeuren :

Middels de ingebouwde database

 1. Druk op de Menu/ESC toets
 2. Draai aan de rijregelknop tot het woord "Loc Toevoegen" verschijnt
 3. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 4. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Database" verschijnt
 5. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 6. Draai aan de rijregelknop totdat het artikelnummer van de Locomotief in het LCD scherm verschijnt
 7. Bevestig met de Loc/OK knop
 8. Het mobile station komt terug in de gewone bedrijfsstand, en de naam van de (nieuw toegevoegde) locomotief komt in het LCD scherm.

Middels adres

Indien een trein niet middels zijn artikelnummer uit de treinen database geselecterd kan worden kan het handmatig middels zijn digitale adres worden toegevoegd:
 1. Druk op de Menu/ESC knop
 2. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Loc toevoegen" verschijnt
 3. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 4. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Adres" verschijnt
 5. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 6. Draai aan de rijregelknop totdat het gewenste adres verschijnt
 7. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 8. Draai aan de rijregelknop totdat het gewenste treinsymbool op het LCD scherm getoond wordt
 9. Bevestig met de Loc/OK knop
 10. Het Mobile station komt terug in de gewone bedrijfsstand en de naam van de (nieuw toegevoegde) locomotief komt in het LCD scherm.
Opmerkingen:

Automatisch (mfx)

Indien een locomotief is uitgerust met een moderne mfx decoder (60922), dan zal de trein zich, bij het inschakelen van de stroom, automatisch "aanmelden" bij het Mobile station. Er hoeft voor dit soort loc's handmatig niets gedaan te worden.

Locomotief verwijderen

Om een locomotief uit de Loclijst te verwijderen moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:
 1. Zorg dat de te verwijderen loc geen rijopdracht heeft (Hij moet stil staan)
 2. Druk op de Menu/ESC knop
 3. Draai de rijregelknop tot het woord "Loc verwijderen" verschijnt.
 4. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 5. Op het LCD scherm verschijnt {loc naam} verwijderen ?
 6. Druk op de Loc/OK knop om te bevestigen of druk op de Menu/ESC knop om te ontkennen.
 7. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfsstand met een andere loc uit de Loclijst geselecteerd.

Locomotief wijzigen

Van locomotieven die in de Loclijst zijn opgenomen zijn de omschrijving en het digitale adres te wijzigen.:
 1. Zorg dat de te wijzigen loc geselecteerd is en dat er geen rijopdracht voor deze loc uit staat.
 2. Druk op de Menu/ESC knop
 3. Draai de rijregelknop tot het woord "Loc wijzigen" verschijnt
 4. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen

Adres

 1. Draai de rijregelknop tot het woord "Adres" verschijnt
 2. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 3. Draai de rijregelknop tot het gewenste adres getoond wordt
 4. Druk op Loc/OK knop om dit te bevestigen
 5. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfsstand.

Naam

 1. Draai de rijregelknop tot het woord "Naam" verschijnt
 2. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 3. Het eerste symbool van de naam knippert nu
 4. Draai de rijregelknop om het knipperende symbool te veranderen
 5. Druk op de rijregelknop om een positie naar rechts op te schuiven
 6. Druk op de Menu/ESC toets om een positie naar links terug te gaan
 7. Bevestig de gewijzigde naam met de Loc/OK knop
 8. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfsstand.
Opmerkingen:

Standaard fabrieksinstellingen herstellen

Het Mobile station kan ook handmatig worden "ge-reset" naar de standaard fabrieksinstellingen.

Let op !
Bij het resetten van het Mobile station verliest het apparaat het de gehele Loclijst in het geheugen. Na reset moeten dus alle locomotieven opnieuw in de Loclijst worden opgenomen.
Ga voor het herstellen van de fabrieksinstelling als volgt te werk :

 1. Druk op de Menu/ESC knop
 2. Draai de rijregelknop tot het woord "Opties" verschijnt
 3. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 4. Draai aan de rijregelknop tot het woord "Reset" verschijnt
 5. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 6. Het Mobile station zal het LCD scherm gedurende korte tijd met alle symbolen laten oplichten, en komt vervolgens in de "Loc toevoegen" mode te staan.
Opmerking:
Indien bij het aanzetten van het Mobile station zowel de Stop als de rijregelknop gedurende meer dan een seconde ingedrukt worden, wordt er, zonder vragen om bevestiging, een reset v/h apparaat uitgevoerd.

Taal instellen

Het Mobile station kent de volgende talen om menuschermen in te tonen : Instellen gebeurd als volgt:
 1. Druk op de Menu/ESC toets.
 2. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Opties" verschijnt
 3. Druk op de rijregelknop om dt te bevestigen
 4. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Taal" verschijnt
 5. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 6. Draai aan de rijregelknop totdat de gewenste taal in het LCD scherm verschijnt
 7. Bevestig met de Loc/OK knop
 8. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfsmodus.

Interne INFO schermen tonen

Om diagnostische informatie uit het Mobile station te zien zijn er enkele Info schermen op te roepen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Druk op de Menu/ESC toets.
 2. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Opties" verschijnt
 3. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 4. Draai aan de rijregelknop totdat het woord "Info" verschijnt
 5. Druk op de rijregelknop om dit te bevestigen
 6. Draai aan de rijregelknop totdat de gewenste informatie in het LCD scherm verschijnt
 7. Druk op de rijregelknop of de Loc/OK knop
 8. Het Mobile station keert terug in de normale bedrijfsmodus.
Opmerking:

Werken met twee Mobile station's

De aansluit Rails/Box voor het Mobile station biedt de mogelijkheid om een tweede Mobile station aan te sluiten. Voor het aansluiten van een tweede Mobile station moet gebruik gemaakt worden van een verloop kabeltje dat in de "losse" versie (60651) in de doos meegeleverd is, of anders (met artnr: 610479) los te krijgen is.
Met het gebruik van twee Mobile stations kunnen twee Loc's onafhankelijk van elkaar gelijktijdig bestuurd worden.
Bij het gebruik van twee stations spreken we van het eerste station als "Master" station, en het tweede als "Slave" station.
Aansluiten van een tweede Mobile station gaat als volgt:
 1. Haal de stroom van de baan door de stekker uit het stopkontakt te halen.
 2. Steek de (tienpolige) stekker van het tweede mobile station in de tienpolige zijde van het verloopsnoer.
 3. Steek de zevenpolige stekker van het verloopsnoer in het (middelste) kontakt van de aansluit Rails/Box.
 4. Zet stroom weer op de baan door de stekker in het stopkontakt te steken.
 5. Beide Mobile station's zulle kort het woord Märklin tonen, en daarna in de gewone bedrijfstoestand komen.
Opmerkingen bij gebruik van een tweede Mobile station: